Tryskání a pískování2021-06-18T00:32:25+02:00

Tryskání a pískování

příprava povrchu

Pískování kovu patří k nejdůležitějším fázím povrchové úpravy, protože přímo ovlivňuje kvalitu a životnost výsledného nátěru. Až 85 % všech pozdějších vad je způsobeno nedostatečnou přípravou povrchu. Přípravou povrchu se rozumí dosažení určité drsnosti, tzv. kotvícího profilu, a čistoty povrchu, tedy odstranění rzi, staré barvy a dalších látek.

Kvalita čistoty povrchu je hodnocena stupni v SA 1–3. Veškeré nátěrové systémy mají předepsaný kotvící profil, který je hodnocen dle norem ISO. Kvalitu úpravy povrchu ovlivňuje především použití vhodného abraziva. Pro tryskání v hale používáme ostrohrannou ocelovou drť. Pískování kovů v terénu provádíme ekologickou struskou AMT®. Vlastníme plně vybavené jednotky pro mobilní pískování v terénu. Též disponujeme tryskací halou o rozměrech 18 x 6 x 5 m se sběrem a recyklací tryskacího média, které snižuje ekologické zatížení životního prostředí. Pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi používáme jeřáb s nosností 20 tun a VZV s nosností 3,5 tuny.

Tryskání nádrže v našem boxu

Rozměr tryskacího boxu 18 x 6 x 5 m.

Rám ohýbacího stroje na potrubí po pískování

Máte zájem o naše služby?

Pošlete nám dotaz pomocí formuláře.

  Zajišťujeme i další služby

  Tryskání
  příprava povrchu

  Metalizace
  žárové stříkání kovů

  Nátěry
  nátěrové systémy

  Izolace
  PROTEGOL®, Serviwrap®

  Vysokotlaké čištění
  tryskání vodním paprskem

  Přejít nahoru