Protikorozní izolace kovů2021-08-09T19:09:49+02:00

Protikorozní izolace kovů

ZEMNÍ STŘÍKANÉ IZOLAČNÍ SYSTÉMY

Aplikujeme zemní stříkané, páskové nebo smršťovací izolace na potrubí a armatury, které jsou odolné proti chemickým vlivům látek obsažených v půdě, biologickým vlivům a působení stejnosměrného proudu.

V plynárenství, energetice a v chemickém průmyslu jsou nároky na antikorozní ochranu velmi vysoké, proto využíváme izolace s vysokým elektrickým odporem, stálostí v závislosti na teplotě, trvalou přilnavostí ke kovu, nenasákavostí, nepropustností pro vodu a neporézností. Především jsou to polyuretanové izolační hmoty PROTEGOL® a antikorozní systém Serviwrap®.

Tyto izolační materiály neobsahují látky agresivní vůči kovu, mají dostatečnou mechanickou odolnost a nezatěžují životní prostředí. Naše mobilní týmy jsou plně vybaveny pro aplikaci jakékoliv izolace potrubí či armatur v terénu.

PROTEGOL® UT BESCHICHTUNG 32-55 je na bázi polyuretanu bez obsahu rozpouštědel. Vyžaduje profesionální aplikaci nástřikem za tepla. Výborné izolační vlastnosti prokazuje zejména u kovových zařízení uložených v zemi. Svým charakterem patří do oblasti těžké protikorozní ochrany.

 • Vysoká odolnost proti mechanickému namáhání, zejména proti otěru
 • Vysoká chemická odolnost vůči agresivnímu prostředí, zemnímu plynu apod.
 • Možnost vytvoření velké vrstvy během prvního nástřiku
 • Vhodnost použití pro izolování tvarovek, armatur či jiných složitých povrchů

Izolace hmotou PROTEGOL® vyžaduje kvalitní úpravu povrchu. Především dokonalé odmaštění a vytvoření optimálního kotevního profilu (drsnosti). Z toho důvodu je nejprve prováděno tryskání a metalizace.

Serviwrap® je systém pevné samolepicí a samouzavírací ochrany před korozí pro nová i pro opravovaná potrubí a nádrže uložené v zemi nebo ve vodě. Pro jeho dobrou kompatibilitu s různými používanými systémy se často využívá při opravách především na potrubích s asfaltovými izolacemi. Serviwrap® je vhodný pro všechny velikosti nádrží a všechny průměry potrubí pro vedení nebo uskladnění plynu, ropy, vody i jiných médií, se záruční dobou 10 let.

 • Mimořádná přilnavost a nepropustnost vody, vlhkosti či páry
 • Výborná mechanická pevnost
 • Rychlá a snadná aplikace bez nutnosti zahřívání
 • Nízké nároky na prostor při aplikaci (při ručním navíjení stačí 25 cm prostoru okolo potrubí)
 • Nízké nároky na úpravu povrchu potrubí

Izolace potrubí a armatur jsme schopni provést v prostoru naší haly. Náš tým je také plně vybaven pro aplikaci izolace v terénu a zemní práce. Vlastníme stavební stroje a mechanizaci schopnou provádět odkrytí potrubních rozvodů při výměnách armatur a opravách izolací na plynovodech a jiných potrubních systémech.

Aplikace izolace v terénu

I za špatného počasí si dokážeme v terénu hravě poradit.

Tvarovka po aplikaci izolace PROTEGOL®

Izolace PROTEGOL® kulového uzávěru

Máte zájem o naše služby?

Pošlete nám dotaz pomocí formuláře.

  Zajišťujeme i další služby

  Tryskání
  příprava povrchu

  Metalizace
  žárové stříkání kovů

  Nátěry
  nátěrové systémy

  Izolace
  PROTEGOL®, Serviwrap®

  Vysokotlaké čištění
  tryskání vodním paprskem

  Přejít nahoru