Tryskání, pískování – příprava povrchu

Pískování kovu patří k nejdůležitějším fázím povrchové úpravy, protože přímo ovlivňuje kvalitu a životnost výsledného nátěru. Až 85% všech pozdějších vad je způsobeno nedostatečnou přípravou povrchu.

Přípravou povrchu se rozumí dosažení určité drsnosti, tzv. kotvícího profilu, a čistoty povrchu, tedy odstranění rzi, staré barvy a dalších látek. Kvalita čistoty povrchu je hodnocena stupni v SA 1 – 3. Veškeré nátěrové systémy mají předepsaný kotvící profil, který je hodnocen dle norem ISO.

Pro většinu povrchových úprav je předepsána příprava povrchu tryskáním neboli pískováním. Vlastníme plně vybavenou jednotku pro mobilní pískování v terénu. Také disponujeme tryskací halou o rozměrech v metrech 18 x 6 x 5 (D x Š x V) se sběrem a recyklací tryskacího média, které snižuje ekologické zatížení životního prostředí. Pro manipulaci s ocelovými kontrukcemi používáme jeřáb s nosností 20 tun a VZV s nosností 3,5 tuny.

Kvalitu úpravy povrchu ovlivňuje především použití vhodného abraziva. Pro tryskání v hale používáme ostrohrannou ocelovou drť. Pískování kovů v terénu provádíme struskou AMT, která vzniká pálením některých druhů uhlí.