Nátěry – nátěrové systémy

Základní protikorozní úpravou ocelových konstrukcí je nátěr. Způsob, jakým se barva nanáší, určuje kvalitu nátěru a podle charakteristiky se dělí do základních kategorií:

Fyzikálně zasychající protikorozní nátěrové hmoty

Molekuly v pojivu mají stejnou velikost a tvar v mokrém i suchém stavu. Nátěrový film se vytváří pouze odpařováním rozpouštědel, takže pojivové molekuly se v nátěru spojí a „propletou“ v řetězcích.

Chemicky vytvrzující antikorozní nátěrové hmoty

Během aplikace barva chemicky reaguje a vytváří nové, větší molekuly. Výsledný film se tedy vytvoří odpařením rozpouštědla zasířováním molekul. Tento proces se nazývá polymerizace.

Aplikaci protikorozních nátěrů ocelových konstrukcí provádíme ve vlastní, profesionálně vybavené hale i v terénu. Barvu nanášíme stříkáním, štětcem a válečkem. Pro nanášení nástřikem využíváme metodu vzduchového stříkání, bezvzduchového stříkání nazývaného airless a nebo metodu bezvzduchového stříkání s přídavným vzduchem. Tato poslední metoda je nazývána airmix a barvu jemně rozprašuje.

Rozprašovací metody nátěrů ocelových konstrukcí jsou obvykle rychlejší a zajišťují hladší povrchy. Při použití těchto metod však rovněž vzniká přestřik a tím se zvyšuje riziko znečištění životního prostředí a zvýšené spotřeby nátěrové hmoty. Hlavními faktory ovlivňujícími úroveň dlouhodobé ochrany jsou teplota, relativní vlhkost a korozní činitelé ve vzduchu během aplikace, schnutí a vytvrzování, a během pozdějšího provozu.

Provádíme nátěry ocelových konstrukcí vysokosušinovými, epoxidovými a krycími polyuretanovými materiály předních výrobců dle schválených technologických postupů a norem ČSN, EN a ISO. Používáme zejména nátěrové systémy HEMPEL, Sigma a Amercoat (dříve Ameron).