Metalizace, šopování – žárové stříkání kovů

Metalizace, jinak nazývána také šopování nebo žárové zinkování, zabraňuje průniku vlhkosti a kyslíku k povrchu kovu, čímž jej chrání před korozí. Jedná se o metodu, která je velmi odolná a výrazně prodlužuje životnost metalizované konstrukce. Používá se tam, kde zákazník vyžaduje garantovanou životnost ochrany nad 10 až 15 let a využití kovu ve vysoce agresivním prostředí. Šopování je nezbytné například pro mostní konstrukce, stožáry, automobilové karoserie apod.

Pro metalizaci používáme především měď a slitinu zinku a hliníku Zinacor. Metalizaci zinkem označujeme také jako žárové zinkování. Díky rozdílu elektropotenciálu vůči ocelovému podkladu vytváří žárové zinkování základní katodickou ochranu proti efektům elektrolytické koroze, která zajišťuje provozní bezpečnost a prodloužení životnosti ocelových zařízení uložených ve vodě nebo v půdě. Před žárovým zinkováním je nutná příprava povrchu tryskáním a na závěr je nanesen ochranný utěsňující nátěr.

Postup metalizace žárovým nástřikem

Jedná se o nanášení roztaveného kovu pomocí plynové, nebo elektrické pistole (elektro-metalizace).

Plynové pistole k vytvoření zdroje tepla využívají směs propanbutanu, nebo acetylenu a kyslíku. Plyny vytváří vysoký tlak, který rozprašuje kov roztavený na drobné částice na ocelový povrch. Žárový nástřik plynovou pistolí je nazýván také nástřik plamenem, detonační nástřik nebo vysokorychlostní nástřik plamenem.

Použití elektrické pistole se nazývá elektro-metalizace. Mezi dvěma elektricky vodivými dráty hoří elektrický oblouk. Roztavené dráty jsou stlačeným vzduchem v trysce rozprášeny na stříkaný povrch. Elektro-metalizace má oproti nástřiku plamenem až o 90 % nižší provozní náklady, a vyšší výkon stříkání.