Izolace – PROTEGOL®, pásky

V plynárenství, energetice a chemickém průmyslu jsou nároky na antikorozní ochranu velmi vysoké. Aplikujeme zemní stříkané, páskové nebo smršťovací izolace na potrubí a armatury, které jsou odolné proti chemickým vlivům látek obsažených v půdě, biologickým vlivům a působení stejnosměrného proudu. Využíváme izolace potrubí s vysokým elektrickým odporem, stálostí v závislosti na teplotě, trvalou přilnavostí ke kovu, nenasákavostí, nepropustností pro vodu a neporézností. Především jsou to polyuretanové izolační hmoty PROTEGOL® a antikorozní systém Serviwrap®. Tyto izolační materiály neobsahují látky agresivní vůči kovu, mají dostatečnou mechanickou odolnost a nezatěžují životní prostředí.

PROTEGOL® UT BESCHICHTUNG 32-55 je na bázi polyuretanu bez obsahu rozpouštědel. Vyžaduje profesionální aplikaci nástřikem za tepla. Výborné izolační vlastnosti prokazuje zejména u kovových zařízení uložených v zemi. Svým charakterem patří do oblasti těžké protikorozní ochrany.

Přednosti antikorozní ochrany izolační hmotou PROTEGOL® jsou především:

  • Vysoká odolnost proti mechanickému namáhání, zejména proti otěru
  • Vysoká chemická odolnost vůči agresivnímu prostředí, zemnímu plynu apod.
  • Možnost vytvoření velké vrstvy během prvního nástřiku
  • Vhodnost použití pro izolování tvarovek, armatur či jiných složitých povrchů

Izolace hmotou PROTEGOL® vyžaduje kvalitní úpravu povrchu. Především dokonalé odmaštění a vytvoření optimálního kotevního profilu (drsnosti). Z toho důvodu je nejprve prováděno tryskání a metalizace.

Serviwrap® je systém pevné samolepicí a samouzavírací ochrany před korozí pro nová i pro opravovaná potrubí a nádrže uložené v zemi nebo ve vodě. Pro jeho dobrou kompatibilitu s různými používanými systémy se často využívá při opravách především na potrubích s asfaltovými izolacemi. Serviwrap® je vhodný pro všechny velikosti nádrží a všechny průměry potrubí pro vedení nebo uskladnění plynu, ropy, vody i jiných médií, se záruční dobou 10 let.

Přednosti antikorozní ochrany izolační hmotou Serviwrap® jsou především:

  • Mimořádná přilnavost a nepropustnost vody, vlhkosti či páry
  • Výborná mechanická pevnost
  • Rychlá a snadná aplikace bez nutnosti zahřívání
  • Nízké nároky na prostor při aplikaci (při ručním navíjení stačí 25 cm prostoru okolo potrubí)
  • Nízké nároky na úpravu povrchu potrubí

Izolace potrubí a armatur jsme schopni provést v prostoru naší haly. Náš tým je také plně vybaven pro aplikaci izolace v terénu a zemní práce. Vlastníme stavební stroje a mechanizaci schopnou provádět odkrytí potrubních rozvodů při výměnách armatur a opravách izolací na plynovodech a jiných potrubních systémech.